Module 1. Bijwerkingen van opioïden behandeling

  • 15 sep 2020
  • 1 uur
  • 1 punt
  • Huisartsen

Module 1. Bijwerkingen van opioïden behandeling

De e-learning Bijwerkingen van opioïden behandeling: Opioïden afhankelijkheid en opioïd-geïnduceerde obstipatie is gemaakt voor huisartsen. In deze module staat het onderwerp opioïd-gebruik en de daarbij komende bijwerkingen centraal. In deze verdiepingstraining leert u hoe u deze bijwerkingen kunt herkennen en behandelen. Daarnaast krijgt u enkele praktische tips mee om te helpen voorkomen dat patiënten door gewenning en afhankelijkheid overmatig gaan gebruiken en krijgt u tips rondom de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie.

In deze module wordt aandacht besteed aan het opioïd-gebruik en de daarbij voorkomende bijwerkingen afhankelijkheid en obstipatie.
Na het doorlopen van de module Bijwerkingen van opioïden behandeling: Opioïden afhankelijkheid en opioïd-geïnduceerde obstipatie kan de huisarts: Tools inzetten om opioïd-geïnduceerde obstipatie te herkennen en te behandelen in de huisartspraktijk.

Deze module duurt ongeveer 1 uur en is voor 1 punt geaccrediteerd.