Er gaat iets veranderen. Zorg dat u de scholingsmodules heeft afgerond! Klik hier voor meer informatie

FAQ

FAQ

Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over de e-learning.

Staat uw vraag er niet tussen? Wij beantwoorden hem graag. Neem contact met ons op via scholing@open-eerstelijn.nl.

Waarom heb ik een uitnodigingsmail ontvangen voor de e-learning van OPEN?

U ontvangt deze mail, omdat uw praktijk is aangesloten bij een regionale coalitie van het OPEN-programma. Als onderdeel van het programma volgt u e-learningmodules. De eerste module is nu beschikbaar en geeft u informatie over de basis van online inzage. U heeft een uitnodiging ontvangen voor de module, omdat de contactpersoon van uw praktijk uw e-mailadres heeft toegevoegd aan het e-learningplatform. Voor vragen over deelname aan het OPEN-programma kunt u contact opnemen met uw regionale coalitie. Voor algemene vragen over OPEN bezoekt u onze website.

Waarom hoeven niet alle huisartsen en praktijkmedewerkers de scholing te volgen?

Om te voldoen aan de OPEN-voorwaarden moet per praktijk minimaal één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente, de e-learning succesvol doorlopen. De overige medewerkers van de praktijk mogen uiteraard de e-learning ook volgen, maar dat is niet verplicht.

Waarom heb ik geen toegang tot de e-learning?

De e-learning is alleen beschikbaar voor huisartsenpraktijken die meedoen aan OPEN. Per huisartsenpraktijk heeft minimaal één huisarts, en indien werkzaam in de praktijk; één POH, één praktijkmanager en één praktijkassistente toegang tot de e-learning. Heeft u geen toegang, maar wilt u de e-learning graag volgen? Neem contact op met de contactpersoon van uw huisartsenpraktijk. Weet u niet wie dat is? Neem dan contact op met de regionale coalitie waar uw huisartsenpraktijk bij is aangesloten.

Waar vind ik de e-learning modules die voor mij beschikbaar zijn?

U vindt de e-learning modules via de knop ‘scholingsmodules’ of ‘mijn dashboard’ in het hoofdmenu van het platform.

Is de e-learning voor huisartsen en praktijkmedewerkers geaccrediteerd?

Voor de volgende deelnemers is door OPEN accreditatie aangevraagd en toegekend.

 1. KNMG - (waarnemend) Huisartsen
 2. AccreditatieBureau Cluster 1 (ABC1) - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 3. KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 4. KABIZ - Praktijkmanagers Huisartsenzorg (NVvPM)
 5. NVvPO - de Beroepsvereniging voor praktijkondersteuners 
 6. NAPA – de Nederlandse associatie voor Physician Assistants
 7. V&VN - beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgende en verpleegkundig specialisten
 8. POH-GGZ - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

Als u niet bent aangesloten bij een van deze verenigingen kunt u geen accreditatie punt ontvangen voor module 1. Voor module 2 is accreditatie ook weer aangevraagd voor deze organisaties.

Voor welke datum moet ik de e-learning hebben gevolgd?

De deadline voor het volgen van de e-learning is afhankelijk van de afspraken die uw huisartsenpraktijk met de regionale coalitie heeft gemaakt. OPEN adviseert de eerste e-learning te volgen in de periode dat uw HIS klaar is voor online inzage. Dit is per juli 2020 het geval

Hoeveel tijd neemt de e-learning in beslag?

Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer een uur, mede afhankelijk van hoe u scoort op de vragen in de e-learning en of u zich verdiept in alle bronnen en links.

Kan ik de e-learning in delen volgen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt op elk gewenst moment stoppen met de e-learning. Het platform slaat automatisch uw voortgang op. De volgende keer dat u inlogt op het platform kunt u verder gaan waar u was gebleven.

Waar kan ik terecht met technische vragen over de module?

Heeft u vragen over het aanmelden op het e-learningplatform of krijgt u een foutmelding bij het doorlopen van de e-learning? Neem contact op met het OPEN-team via scholing@open-eerstelijn.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over het OPEN-programma?

Voor vragen over uw deelname aan OPEN adviseren wij u contact op te nemen met de regionale coalitie waar uw huisartsenpraktijk bij is aangesloten. Heeft u algemene vragen over OPEN en de manier waarop wij huisartsen helpen bij het mogelijk maken van online inzage? Op onze website vindt u veel informatie.

Kan ik deze e-learning ook exporteren en op ons eigen LMS toegankelijk maken?

Nee, die mogelijkheid biedt OPEN niet. De e-learning is niet als SCORM-pakket beschikbaar, noch via een LTI-koppeling te benaderen.

Moet ik iets doen om de accreditatie vast te leggen?

OPEN heeft een automatische koppeling met GAIA, zodat bij succesvolle deelname aan de e-learning de accreditatie voor deelnemers aan de e-learning direct automatisch geregeld is. Daarnaast geeft het OPEN platform na afronding van de e-learning een certificaat van deelname.

U kunt alleen een accreditatie punt krijgen als u bent aangesloten bij een beroepsvereniging waarvoor accreditatie is aangevraagd en toegekend.

 1. KNMG - (waarnemend) Huisartsen
 2. AccreditatieBureau Cluster 1 (ABC1) - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten
 3. KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA)
 4. KABIZ - Praktijkmanagers Huisartsenzorg (NVvPM)
 5. NVvPO - de Beroepsvereniging voor praktijkondersteuners 
 6. NAPA – de Nederlandse associatie voor Physician Assistants
 7. V&VN - beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgende en verpleegkundig specialisten
 8. POH-GGZ - Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)

Als u niet bent aangesloten bij een van deze verenigingen kunt u geen accreditatie punt ontvangen voor module 1. Voor module 2 is accreditatie ook weer aangevraagd voor deze organisaties.

Om het accreditatiepunt te ontvangen kunt u uw beroepsgroep en registratienummer invullen in uw profiel van de website waar u de e-learning volgt

 • Ga naar uw profiel door te klikken op deze link
 • Log in met uw persoonlijke inloggegevens. Weet u deze niet meer? Op de inlogpagina vindt u ook de mogelijkheid om uw wachtwoord opnieuw op te vragen. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarop u deze mail heeft ontvangen.
 • Controleer na het inloggen of de functie en het registratienummer op uw profiel juist staan ingesteld.
 • Tot slot klikt u op opslaan

Na het invoeren van uw nummer wordt het punt automatisch toegekend.

Wat wordt er van mij als projectleider verwacht binnen het scholingsplatform?

Na het indienen van de subsidieaanvraag krijgt u per e-mail een uitnodiging voor het scholingsplatform van OPEN. In de mail vindt u een link om in het dashboard van het platform te komen. Daar kunt u uw eigen gegevens aanvullen.  


In het dashboard zijn de algemene gegevens van de deelnemende huisartsenpraktijken in uw regio al ingevuld. Uit de lijst met praktijken binnen uw regio selecteert u de praktijk waarvan u de contactpersoon wilt toevoegen. Zodra u zijn of haar gegevens opslaat ontvangt de contactpersoon automatisch een uitnodigingsmail. Deze contactpersoon voegt vervolgens de deelnemers aan de e-learning binnen de huisartsenpraktijk toe. 


In het dashboard zijn de algemene gegevens van de deelnemende huisartsenpraktijken in uw regio al ingevuld. U voegt per huisartsenpraktijk alleen de contactpersoon nog toe. Deze contactpersoon voegt vervolgens de e-mailadressen toe van de zorgverleners die de scholing gaan volgen. Als projectleider hoeft u dat dus niet zelf te doen.

Hoe verloopt het uitnodigingsproces voor het scholingsplatform?

 1. Het programmateam van OPEN verstuurt vanuit het platform uitnodigingen naar de projectleiders van de regionale coalities.  
 2. Projectleiders ontvangen een e-mail met een link. Na het klikken op de link komen zij in een dashboard waarin zij de eigen gegevens aanvullen.
 3.  De algemene gegevens van de deelnemende huisartsenpraktijken in de regio van de projectleider staan al ingevuld. De regionale projectleider voegt per praktijk een contactpersoon toe. Deze contactpersoon moet op de hoogte zijn gebracht dat hij contactpersoon is voor de OPEN-scholing.
 4. De contactpersoon van een huisartsenpraktijk is verantwoordelijk van het invoeren van de zorgverleners die deelnemen aan de scholing. Zodra deze e-mailadressen zijn ingevoerd ontvangen de deelnemers automatisch een e-mail om deel te nemen aan de scholingsmodule. 

Kan ik als projectleider of als contactpersoon zelf ook deelnemen aan de scholing?

Ja, dat kan. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is uzelf toe te voegen als deelnemer. Dat kan overigens met hetzelfde e-mailadres als het adres dat u gebruikt om in te loggen als projectleider of contactpersoon.

Moet ik als projectleider of als contactpersoon bijhouden wie de uitnodiging heeft ontvangen, en moet ik zelf reminders versturen?

In het dashboard heeft u een overzicht van de volgende gegevens: 

 • Het aantal uitnodigingen dat is verstuurd. 
 • Wie de uitnodiging heeft ontvangen. 
 • Het aantal mensen dat de mail heeft geopend. 
 • Het aantal mensen dat het platform heeft bezocht. 
 • Het aantal mensen dat de e-learning is gestart. 
 • Het aantal mensen dat de e-learning heeft afgerond. 

Het platform is zo ingericht dat deelnemers na vijf dagen automatisch een reminder ontvangen. U heeft daar verder geen omkijken naar.  

Is de e-learning in elke browser te gebruiken?

De e-learning werkt in de meeste browsers, alleen in de oudere versies van Internet Explorer (IE 10 en eerder) werkt de e-learning niet naar behoren. Overigens, deze versies van Internet Explorer worden door Microsoft zelf al niet meer ondersteund sinds begin 2016. U kunt de e-learning uiteraard probleemloos gebruiken in Microsoft Edge, Google Chrome en Safari.

Waar voeg ik, als contactpersoon voor onze huisartsenpraktijk, de deelnemers van mijn praktijk toe aan de online e-learning van OPEN?

Als contactpersoon van een huisartsenpraktijk heeft u een uitnodiging gekregen vanuit het scholingsplatform van OPEN. De regionale coalitieleider heeft u daarvoor uitgenodigd. Het uitnodigingsproces van deelnemers loopt via het zogenaamde 'dashboard' waar contactpersonen van de praktijken deelnemers kunnen uitnodigen, en kunnen zien hoeveel deelnemers voor de e-learning het account hebben bevestigd ('geverifieerd Ja' betekent: account bevestigd). Dit 'dashboard' is een andere omgeving dan waar deelnemers de daadwerkelijke scholing volgen!

• dashboard: https://dashboard.open-eerstelijn.nl (om deelnemers uit te nodigen)

• leeromgeving: https://scholing.open-eerstelijn.nl (om de e-learning te doen)

Hoe kan ik mijn certificaat downloaden na het behalen van de e-learning?

Na het behalen van de e-learning heeft u hiervan een email ontvangen met een certificaat. U kunt het certificaat ook downloaden in de online omgeving.

 1. Log in op scholing.open-eerstelijn.nl/open
 2. Ga naar het hamburgermenu (rechtsboven)
 3. Klik op "ingeleverd werk"
 4. Klik op "score"
 5. Klik op “lint” icoon om het certificaat te downloaden